COVID-19 Антиген Шуурхай Туршилтын иж бүрдэл 1 тест/иж бүрдэл [хамар залгиурын арчдас]