Чанарын гэрчилгээ

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification

COVID-19 / томуугийн А вирус / томуугийн В вирус Антиген тестийн хэрэгсэл (коллоид алт)

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification

COVID-19 / томуугийн А вирус / томуугийн В вирус Антиген тестийн хэрэгсэл (коллоид алт)

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification

COVID-19-ийн эсрэгтөрөгчийг хурдан турших иж бүрдэл (коллоид алт) ЕВРОПЫН КОМИСС (ЕХ-ны ЗАТЛАВ)

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification

COVID-19-ийн эсрэгтөрөгчийг хурдан турших иж бүрдэл (коллоид алт) ЕВРОПЫН КОМИСС (ЕХ-ны ЗАТЛАВ)

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification

COVID-19 Антиген Шуурхай Туршилтын иж бүрдэл (коллоид алт) Их Британид БҮРТГЭЛ

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification

COVID-19 Антиген Шуурхай Туршилтын иж бүрдэл (коллоид алт) ГЕРМАН BfArM-МЭРГЭЖЛИЙН ХУВИЛБАР

Quality Certification

COVID-19-ийн эсрэгтөрөгчийн түргэн шинжилгээний иж бүрдэл (коллоид алт) ИТАЛИ ЦАГААН ЖАГСААЛТ

Quality Certification

COVID-19-ийн эсрэгтөрөгчийг хурдан турших иж бүрдэл (коллоид алт) АВСТРИ БАСГИЙН ЦАГААН ЖАГСААЛТ-ӨӨРИЙГӨӨ ТУРШИХ ХУВИЛБАР

Quality Certification

SARS-CoV-2 саармагжуулах эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээ (коллоид алт) ЕВРОПЫН КОМИСС (ЕХ-ноос ЗӨВШӨГДСӨН)

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification

SARS-CoV-2 саармагжуулах эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээ (коллоид алт) Их Британид БҮРТГЭЛ

Quality Certification
Quality Certification
Quality Certification